Tref d.o.o.

03/56-64-611
info@tref.si
  Podpora
03/56-64-611
podpora@tref.si
  
 
Choose language:
 
ODDALJENA POMOČ - Tref d.o.o.
 


ODDALJENA POMOČ
 
Tref d.o.o. uporabnikom informacijske tehnologije nudi pri podpori dodatno storitev - Oddaljeno pomoč. Slednja omogoča, da se Tref tehnična podpora preko spletne povezave poveže s strankinim računalnikom ter tako reši, odpravi ali pomaga pri težavah informacijske tehnologije. Pred vzpostavitvijo povezave vas prosimo, da preberete naslednje splošne pogoje.

SPLOŠNI POGOJI ZA UPORABO STORITVE ODDALJENA POMOČ
 
Izvedba storitve Oddaljena pomoč je mogoča le z dovoljenjem uporabnika, ki ima pravico v vsakem trenutku prekiniti proces izvajanja oddaljene pomoči. Uporabnik z uporabo storitve Oddaljena pomoči izrecno dovoli Tref tehnični podpori upravljanje z uporabnikovim namizjem na računalniku in omogoči upravljanje z oddaljeno tipkovnico ter miško. Ko je storitev končana, Tref tehnična podpora ne more več dostopati do uporabnikovega računalnika, ne da bi slednji ponovno privolil v oddaljeno pomoč.
 
Za nemoteno izvedbo zgoraj opisane storitve uporabnik na svojem računalniku izrecno in nepogojno dovoljuje vpogled v vaše namizje in delo z vašim računalnikom.Tref d.o.o. vse podatke, dejstva in okoliščine pridobljenih iz uporabnikovega računalnika z izvajanjem storitve Oddaljena pomoč, varuje v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov in varstvu zasebnosti (GDPR).
 
Tref d.o.o. uporablja podatke strank, pridobljene z oddaljenim dostopom, izključno za zagotavljanje storitev dodatne podpore svojih programskih izdelkov in v nobenem primeru in pod nobenim pogojem ne odgovarja za katerokoli škodo zaradi izgube podatkov in informacij, nastalo kot posledica izvajanja storitev dodatne podpore na oddaljeni način.
 


 

TREF d.o.o.

Naslov
C. 20. julija 2C
1410 Zagorje ob Savi
E-naslov: info@tref.si
ID za DDV: SI64453405
Matična št.: 5301149000
TRR: 0233 8001-4922-670 (NLB)

Copyright © 2014 Tref d.o.o. - Pravice pridržane.