Tref d.o.o.

03/56-64-611
info@tref.si
  Podpora
03/56-64-611
podpora@tref.si
  
 
Choose language:
 
Računovodstvo - Tref d.o.o.
 


 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
RAČUNOVODSKE STORITVE:
 
1. vodenje glavne knjige (knjiženje izdanih in prejetih računov ter potnih nalogov)

2. vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev (domači in tuji) in izterjava (IOP, opomini)

3. vodenje evidence osnovnih sredstev in obračun amortizacije

4. vodenje finančnega prometa (knjiženje izpiskov TR v glavno knjigo in analitične evidence)

5. izdelava in knjiženje izvedenih računovodskih listin

6. obračun plač in drugih prejemkov fizičnih oseb iz delovnega razmerja ali drugega pogodbenega razmerja ter prispevkov podjetnika

7. obračun DDV (vključno z oddajo poročil)

8. izdelava in oddaja zakonsko določenih poročil (M4-M8, dohodnina, obvestilo o letnem dopustu in regresu)

9. sestava in oddaja zaključnega izkaza poslovanja ter davčnega obračuna (AJPES in FURS)

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
FINANČNO IN DAVČNO SVETOVANJE:
 

- svetovanje pri ustanovitvi podjetja

- pomoč pri javnih razpisih (subvencije, zaposlitve, nepovratna sredstva, ...)

- dodatno davčno svetovanje

- sestavljanje poročil po naročilu stranke (za banke, zavarovalnice,...)


 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
RAČUNOVODSKA ADMINISTRACIJA:
 

 - opravljanje plačilnega prometa,

 - fakturiranje blaga in storitev,

 - vodenje blagajniškega poslovanja

 - komunikacija z davčno upravo
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
POSLOVNO SVETOVANJE:
 

- e-izvršbe,

- vodenje kadrovske evidence, sestava pogodb o zaposlitvi

- prijava in odjava v obvezno zavarovanje

 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
MOJ E-RAČUNOVODJA:
 

Prijava stranke v e-sistem izmenjave dokumentov in vpisa računov.

Povezava do izmenjave dokumentov http:\\trefko.tref.si
 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°


 

TREF d.o.o.

Naslov
C. 20. julija 2C
1410 Zagorje ob Savi
E-naslov: info@tref.si
ID za DDV: SI64453405
Matična št.: 5301149000
TRR: 0233 8001-4922-670 (NLB)

Copyright © 2014 Tref d.o.o. - Pravice pridržane.